Servis a reklamace

SERVIS

S cílem poskytnout našim zákazníkům vysoce kvalitní služby, klademe velký důraz na efektivně a rychle realizovaný servis. Naši zákazníci mohou využít následující možnosti servisu: standardní záruční - dle záručních podmínek výrobce a pozáruční - dle domluvy se servisním střediskem.

ZÁRUKA KVALITY SLUŽEB

 • disponujeme kvalitně vyškoleným servisním personálem
 • používáme pouze originální a nové díly
 • dle možností zkracujeme dobu opravy co nejvíce
 • poradíme s provozními i technickými dotazy a problémy

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Otobram.cz zaručuje, že každý vyráběný a dodávaný výrobek je bez vad zpracování a materiálu.
 2. Pokud výrobek nesplňujete podmínky uvedené v odstavci 1, Otobram.cz se zavazuje zajistit opravu nebo výměnu zdarma.
 3. V případě, že společnost Otobram.cz zjistí, že je uvedená reklamace oprávněná - zajistí záruční opravu v délce maximálně 30 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace.
 4. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.
 5. Reklamace vyplývající z viditelných vad kvality a za vady kvantitativní musí být podána do 14 dnů ode dne zakoupení zboží. Reklamace obdržené po tomto termínu budou zamítnuty.
 6. Reklamace přijímáme pouze písemně (e-mail, fax, dopis). V případě reklamace prosíme uveďte:
 • číslo dodacího listu nebo číslo faktury
 • osobní údaje
 • adresu, na kterou má být opravené nebo vyměněné zboží zasláno zpět
 • co nejpřesnější popis závady (možno přiložit i fotografie)

Záruční reklamace je přijata na základě dokladu o koupi - dodacího listu nebo faktury. Formulář pro uplatnění případné reklamace je vytištěn na zadní straně dodané faktury. Před odesláním musí zákazník zabalit kompletní zařízení spolu s veškerým příslušenstvím, přiložit doklad o koupi, zajištit zboží proti poškození během přepravy a zaslat na vlastní náklady na adresu společnosti:

Opravy a servis:
PM Servis - Marek Pařízek
Na Barikádách 670
19600 Praha 9
tel: +420 777 302 060

Vrácení zboží:
PAXYcourier s.r.o.
Gardetech
Vratimovská 681/80
71900 Ostrava - Kunčice
mail:info@otobram.cz

NESOUHLASÍM
SOUHLASÍM, CHCI PŘEJÍT NA STRÁNKY
pixel