Požární hlásiče

( počet produktů:2 )

Požární hlásiče jsou součásti požárního poplachového systému, které obsahují alespoň jedno čidlo, které nepřetržitě nebo pravidelně kontroluje, zda byl v ohni přítomen daný fyzický nebo chemický účinek, a v takovém případě generuje výstražný signál. Jednoduše řečeno, napodobují lidské smysly hmatu, zraku a čichu. Detektor je užitečný všude tam, kde existuje riziko kouře / požáru a je nutné nainstalovat zařízení, aby bylo možné detekovat jeho přítomnost. Vzhled kouře naznačuje přítomnost ohně někde v budově. Detektory požáru se podle způsobu provozu dělí na optické, tj. využívají hlavně laserové světlo, ionizující nebo izotopové, které používají radioaktivní a polovodičové materiály, pomocí elektronických detektorů. V kolekci Otobram najdete požární hlásiče od nejlepších výrobců! Postarejte se dnes o zdraví a bezpečnost svých blízkých a vyberte si jeden ze senzorů, které dnes nabízíme!

    NESOUHLASÍM
    SOUHLASÍM, CHCI PŘEJÍT NA STRÁNKY
    pixel